Artist’s Information

ASANO Yae      浅野弥衛

Ay – O    靉嘔

DOMOTO Hisao         堂本尚郎

GOKITA Tomoo        五木田智央

KATSURA Yuki         桂ゆき

KASAI Seiichi       笠井誠一

KURODA Aki      黒田アキ

KUSAMA Yayoi  草間彌生

MOTONAGA Sadamasa    元永定正

NARA Yoshitomo  奈良美智

NAWA Kohei  名和晃平

SENJU Hiroshi    千住博

SHINOHARA Ushio  篠原有司男

SHIRAGA Kazuo    白髪一雄

SUGAI Kumi    菅井汲

TANAKA Tazuko    田中田鶴子

YOSHIHARA Jiro  吉原治良

 

 

 

Advertisements